True Brands, branding in een nieuwe wereld

Is uw merk klaar voor deze tijd?

Een TRUE Brand is in de eerste plaats loyaal aan haar ware identiteit. Dat klinkt wellicht eenvoudig, maar meestal is het dat in de praktijk niet. Want wat is überhaupt de ware merkidentiteit? En is het niet heel vaak zeer verleidelijk opportunistisch te zijn? Korte termijn te denken? Terwijl sterke merken, die zowel veel financiële als emotionele waarde vertegenwoordigen, consistent zijn, ergens voor staan en hier aan vast te houden. En dit is nodig; de consument is nog nooit zo kritisch geweest én zo machtig geweest. Via social media kunnen zij merken overnight maken of breken. De vier letters van TRUE vertegenwoordigen het gedrag én de communicatie van TRUE Brands.

Dit zijn Transparency (transparantie), Responsibility (verantwoordelijkheid), Uniqueness (uniek) en Empathy (empathie). Dit zijn de belangrijkste eigenschappen die - zeker de jongere generaties Y en Z - zoeken in hun merken. In het boek wordt aan de hand van 27 merkeigenschappen - zeer beeldend en aan de hand van tientallen voorbeelden - omschreven hoe een merk succesvol kan zijn in de huidige wereld waarin alles razendsnel veranderd, consumenten marketing trucs doorzien en simpelweg eisen dat merken bijdragen aan een betere wereld. 

Samengevat, TRUE branding is het bouwen van een uniek merk dat trouw is aan de eigen merkwaarden, open communiceert, verantwoordelijkheid neemt en boven alles empathisch is en zo waarde toe te voegen aan het leven van haar klanten. Het zijn de succesvolle merken van de toekomst.


BLOG 1

Transparantie een voorwaarde voor succes